Hatch Küttner GmbH

Hatch Küttner GmbHDemir – Çelik ve Demir Dışı Metaller alanlarında;

• Yeni tesis inşaatları, mevcut tesislerin modernizasyonları,
• Sıcak metal ve çelikte kükürt giderme, sıcak metalde Silis ve Fosfor giderme, proses, know-how ve tesis kuruluşları
• Malzeme elleçleme,
• Kok ve sinterleme teknolojileri,
• Enerji geri kazanımları, bio-enerji,
• Temiz sıcak metal üretimi için tortu, toz, cüruf, skal geri dönüşümü ile atıkların hızlı redüksiyon ve ergitme ile değerlendirilme prosesi olan Oxycup sistemi.